Algemene voorwaarden

Hoewel wij ons uiterste best gedaan hebben om alle  gegevens in deze webshop te verifiëren, nemen wij geen 
verantwoordelijkheid voor zetfouten en behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om het gamma aan te passen voor verbeteringen of veranderingen.

Kosten

Alle producten worden zonder 21% btw gecatalogeerd en zonder verzendkosten (vaste kost van 15€). Verzendkosten zijn volledig ten laste van de koper. Alle producten worden met bpost verzonden en zijn verzekerd tot 500€. Handtekening bij ontvangst geldt als bewijs van levering.

Levertermijn

Voor maandag betaald, is donderdag bij u thuis bezorgd. U kan ook steeds kiezen om het bij ons af te halen. Producten worden slechts geleverd of geïnstalleerd na ontvangst van betaling.

Garantie

Bij producten waarop garantie geldt, wordt dit steeds vermeld in de omschrijving. Garantie is nooit van toepassing op eventueel meegeleverde batterijen of accu’s.

Herroepingsrecht (Ondernemingen (boek VI WER) – art. VI.47)
Als consument heeft u het recht om af te zien van de aankoop binnen de 14 dagen na de levering van het product. Hiervan dient u ons vóór het verstrijken van de termijn schriftelijk op de hoogte brengen. Verzendkosten blijven ten alle tijde volledig ten laste van de consument. Er wordt pas tot terugbetaling overgegaan als het product in oorspronkelijke staat en originele verpakking terug bij GED Solutions is. Wanneer waardevermindering wordt vastgesteld, wordt dit van het terug te vorderen bedrag afgetrokken. 
Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor goederen die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de consument (o.a. op maat gemaakte goederen, geïnstalleerde goederen).

Geschillen
Alle geschillen worden in de rechtbank van Koophandel in Gent, afdeling Veurne beslecht (voor ondernemingen) of voor het Vredegerecht Veurne-Nieuwpoort (vorderingen waarvan het bedrag niet hoger dan 2500€ ligt). Ook voor eventuele, andere zaken wordt steeds een Belgische rechtbank gekozen die zo dicht mogelijk bij de hoofdzetel van GED Solutions ligt (Veurne).